Върни се горе

За първи път по време на тазгодишния Празник на черешата, експерти от  Националната селска мрежа (НСМ) предоставят най-актуалната информация за възможностите за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева при официалното откриване на празника в Кюстендил. Тя допълни, че посетителите могат да научат за предстоящия прием по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки“. „Разяснения за допустимостта и прилагането ще бъдат дадени също за подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства“, допълни заместник-министър Василева. Тя каза още, че Мрежата е партньор на Министерство на земеделието, храните и горите в диалога и работата с всички заинтересовани страни по ПРСР.

Лозана Василева изтъкна, че празникът на черешата е един от най-големите овощарски празници в страната. „Не случайно именно в Кюстендил се намира Институтът по овощарство, в който се изпитват и създават нови още по-устойчиви и плодоносни сортове“ каза още заместник-министър Василева. По думите й, през тази година площите с череши за реколтиране в областта са над 16 000 дка. „През миналата година само в района на Кюстендил са произведени 6 250 тона, от които за прясна консумация са били насочени към пазарите над 35% и около 60%  за преработка. В този район се намират близо 20% от всички черешови масиви в страната”, допълни още тя.

 

По време на посещението си в Кюстендил, д-р Лозана Василева разгледа и изложбата-базар на череши, заедно с официалните гости на празника-Белоградчишкият епископ Поликарп, Адрианополският епископ Евлогий, г-н Дун Сяодзюн - посланик на Китайската народна република, народният представител Кирил Калфин и кметът на Кюстендил Петър Паунов.

 

Сподели в: