Върни се горе

Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя отбелязването на Международния ден за осведомеността относно загубата на храни и хранителни отпадъци. Датата 29 септември бе определена през 2019 г. от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН за инициативата по време на Ковид-19. Глобалната пандемия доведе до осъзнаване на необходимостта от трансформиране и балансиране на начина, по който се произвежда и консумира нашата храна.

Проблемът за предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на храна е важна част от политиката на всички страни. Затова е нужно да бъде приложен интегриран подход при разработването на политики, като се предприемат действия на всички нива – глобално, регионално, национално и местно. В тази връзка страната ни предстои да приеме своята Национална програма за превенция и намаляване на загубите на храни с хоризонт 2021-2026 г., която има за цел да инициира дългосрочна политика, свързана с проблемите за разхищението им.

Намаляването на загубите на храна и хранителните отпадъци е от съществено значение в свят, в който броят на хората, засегнати от глад, бавно нараства, а тонове годна за консумация храна се разхищават. Хранителните отпадъци оказват ненужен натиск върху природните ресурси и околната среда. Тяхното намаляване допринася за реализирането на подобрения, насочени към развитие на устойчива, справедлива, здравословна и екологична хранителна система.

Успешното справяне с хранителните отпадъци е трудна задача. Разбирането на проблема и намирането на решения за справянето с него изисква обединяване на усилията на всички.

Сподели в: