Върни се горе

Министерство на земеделието, храните и горите подкрепи Националната инициатива „Мениджър за един ден” 2021 г. Събитието се проведе чрез видеоконферентна връзка.
Заместник-министър доц. д-р Янко Иванов запозна младите хора с основните приоритети в работата на институцията и представи акценти от бъдещата Обща селскостопанска политика след 2023 г. Той ги поздрави за избора им, като ги увери, че това което ще чуят от екипа на МЗм, ще бъде много полезно за тяхната професионална реализация. 
Директорите на дирекциите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, Силвия Василева и Петър Кировски, представиха на участниците в срещата двата основни сектора от земеделския отрасъл, като им дадоха възможност да работят по конкретни казуси.
Младите мениджъри за един ден бяха Атанаска Петкова, студентка в СУ “ Св. Св. Кирил и Методий”, Виолета Бакалова от Католическия университет в Милано, Лазара Причкапова, ученичка в Национална финансово- стопанска гимназия – гр. София, Виктор Цветанов от  ПГТ „МАКГАХАН“- София и Тодор Жеков от ВТГ „Икономика и мениджмънт с английски и испански език“.
 „Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта й е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между  16 и 23 години, запознавайки ги с реалната работа в компании и организации от цялата страна в рамките на един ден.

Сподели в: