Върни се горе

„Всяка страна трябва да защитава културните си традиции в храненето”, това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков на второто заседание на Националния съвет по храните, което се проведе днес в Министерството на земеделието.

Националният съвет по храните прие годишната си работна програма и утвърди съдържанието на проект на доклад за състоянието на сектор „Храни“ за 2021 г. Според зададената рамка се предвижда докладът да включи задълбочен анализ на сектора, изследване на неговата конкурентоспособност и възможности за развитие, анализ на бизнес средата, оценка на тенденциите в предпочитанията на потребителите, данни за контрола и безопасността, достъп на сектора до финансиране и научноизследователска и развойна дейност, мерки за устойчивост и продоволствена сигурност, оценка на ефективността на прилаганите политики.

Участниците в заседанието обсъдиха темата за европейските схеми за етикетиране на предната част на опаковката на храните и представиха становищата си по различни модели на етикетиране, както и гледната си точка дали тези модели ще стимулират потребителите да се стремят към балансирано хранене. „Трябва да информираме потребителите, без да дискриминираме отделни категории хранителни продукти, които са част от кулинарната ни история”, заяви заместник-министър Неков. Очаква се работата по темата да продължи на ниво работна група и да бъде включена в следващото заседание на Националния съвет по храните.

От Асоциация „Активни потребители” представиха проведените от тях през 2021 г. изследвания за качеството на храните, предлагани на българския пазар. Момчил Неков се ангажира представените проучвания да бъдат обсъдени с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той припомни, че създаването на акредитирани лаборатории с акредитирани методи на изпитване е записано в коалиционното споразумение.

„Всички теми, свързани с храните и общественото здраве, са приоритет за Министерството на земеделието. Засилването на контрола вече започна да се случва в България. За да постигнем доверие в обществото, това трябва да е постоянен процес и тепърва ще видим резултати в тази насока”, коментира заместник-министър Неков.

Сподели в: