Върни се горе

На 29.06.2022 г. бе  извършената операция на ГДБОП и Европейската прокуратура в гр. Петрич, при която са задържани началникът на Общинска служба по земеделие – Петрич и служители от службата. 

Още същият ден със заповед на министъра на земеделието е разпоредено на служители от Инспектората и Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ да извърши тематична проверка в Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград (ОДЗ-Благоевград) и Общинска служба по земеделие – Петрич (ОСЗ-Петрич). Проверката на място следва да се извърши в периода от 30.06.2022 г. до 01.07.2022 г. Изискано е да бъде оказано съдействие на проверяващите от структурите на министерството на територията на обл. Благоевград. В хода на проверката ще бъдат изискани документи от ОДЗ-Благоевград, ОСЗ-Петрич и Областна дирекция на ДФЗ – РА Благоевград. Ще се извършат проверки на място от инспектори на ОДБХ – Благоевград в животновъдни обекти, имащи отношение по случая. Към настоящия момент проверяващите от Министерство на земеделието  са на място в ОСЗ – Петрич, като проверката на място продължава. Съгласно заповедта на министър за резултатите ще бъде докладвано в срок до 08.07.2022 г.

Сподели в: