Върни се горе

Реализацията на проектите за възстановяване на хидромелиоративната система в страната се движи по план.  Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на заседание на Консултативния съвет по хидромелиорации и поливно земеделие, което се проведе в МЗХ.

Участниците в срещата разгледаха и одобриха критериите  за оценка на обекти на „Напоителни системи“ ЕАД, с цел възстановяване на водната инфраструктура чрез финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.  Те са изработени на научна основа и отразяват в най-висока степен професионалния подход при прецезиране на обектите. Министър Вътев подчерта, че чрез критериите ще се прецезира целесъобразното разходване на средства. „В най-скоро време ще се подпише и Меморандумът с Университета  по архитектура, строителство и геодезия, където се подготвят хидроинженери и ще се използва капацитетът на висококвалифицирани специалисти“, припомни още той.

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев  посочи, че  е необходимо да се пристъпи към  бързо и адекватно прилагане  на Стратегията за поливно земеделие, одобрена от Министерския съвет. „Ще търсим възможности за нисколихвен заем по Плана за възстановяване и устойчивост, където има сериозен ресурс за това в бъдеще всички процеси по възстановяването  на хидромелиоративната структура на страната да се осъществят успешно“, посочи заместник-министърът.

Сподели в: