Върни се горе

Планинските и полупланинските райони са най-благоприятните територии в страната за биоземеделие. В тези райони чрез биологичното земеделие може да се повиши добавената стойност и най-бързо да се навакса изоставането в процентния дял за България. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на първото заседание на Консултативния съвет по планинско и полупланинско земеделие, което се проведе в МЗХ. В него участие взеха и заместник–министър доц. Деян Стратев, както и представители на браншови асоциации.

„Стремим се с работата на консултативните съвети да направим необходимия контакт между производители и администрация. Има много специфика в земеделието в Предбалкана и в Балкана и затова създадохме днешния Консултативен съвет“, каза още министър Вътев.

По време на заседанието бяха представени проблемите и предизвикателствата при спазване на условността в планинските райони, както и възможностите за подпомагане  по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. на стопаните в тези райони. Участниците приветстваха създаването на Съвета и заявиха, че това е крачка напред за развитие на планинското и полупланинското земеделие.

Директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията  към Селскостопанска академия проф. д-р Ирена Атанасова, представи проект за изготвяне на агроклиматична карта на страната за пригодността на отделните райони за отглеждане на различни земеделски култури.

Сподели в: