Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и представители на Националния съюз на земеделските кооперации в България обсъдиха предстоящи законодателни промени на среща в МЗХ. В дискусията участваха и заместник-министрите на земеделието и храните доц. Деян Стратев и Георги Тошев.

Министър Вътев подчерта, че МЗХ поддържа постоянен диалог с браншовите организации от сектор „Земеделие“ при планирането на политики и законодателни инициативи. Той запозна участниците в срещата с резултатите от четвърто заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения, на който бе постигнато общо становище за изменение на разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Министър Вътев информира браншовата организация и за предприетите действия от Министерството по възстановяването на напоителната инфраструктура в страната.

На срещата бяха обсъдени въпросите за необходимостта от законодателни промени с цел регламентиране на дейността на земеделските кооперативи, за предимствата при сдружаване на земеделските стопани, включително чрез групи и организации на производители.

Представителите на организацията информираха за пазарните предизвикателства, пред които са изправени земеделските кооперации в България и трудностите при изпълнението на зелените изисквания,  и дадоха конкретни примери от различни региони в страната. Във връзка с поставения от организацията въпрос за проблемите със стопанските дворове заместник-министър Георги Тошев съобщи, че ръководството на МЗХ планира тази тема да бъде обсъдена в рамките на Консултативния съвет по поземлени отношения.

Сподели в: