Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и заместник-министър Георги Тошев проведоха среща със Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, която се проведе в МЗХ. На срещата бе представен доклад за дейностите по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите и необходимостта от удължаване на договора, с който дейностите са възложени от МЗХ на „Напоителни системи“. Предмет на разговор бяха и предприетите мерки за осъществяване на услугата „доставка на вода“ за напояване  и необходимостта от разработването на схема за подпомагане на земеделските стопани, по отношение използваната вода за напояване за поливен сезон 2024 г. Обсъди се финансирането по подмярка 4.3, както и предстоящото сключване на административните договори с Управляващия орган по подмярката.

Участниците в срещата отчетоха необходимостта от извършване на актуално преброяване на поливните площи на територията на страната.  Разгледана бе също така и възможността за отделяне на средства в бюджета на МЗХ за възлагане на  функциите „оператор на язовирна стена“ и текущата поддръжка на 19 комплексни язовири, основно предназначени за акумулиране на водни маси за напояване.

Сподели в: