Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и учени от Селскостопанска академия обсъдиха проекти за използване достиженията на молекулярната биология  с цел подобряване на мониторинга и ефективността на селекционния процес в говедовъдството и овцевъдството в България на среща в МЗХ.

Министър Вътев посочи като основни цели при планирането на проектите за подобряване на селекционния процес производството на продукти, благоприятни за човешкото здраве, подобряване на продуктивността в млечното и месното говедовъдство, засилване на конкурентоспособността на фермерите и изчистване на сектора от незаконосъобразни практики. Той допълни, че трябва да се използват и възможностите за партньорство с други страни от ЕС.

Ръководителят на Научен отдел „Развъждане и технологии в говедовъдството“ към Земеделски институт – Стара Загора проф. дсн Живко Кръстанов представи проект за повишаване на ефективността на селекционния процес в млечното и месодайно говедовъдство в България. Той посочи, че подобряването на връзката с науката и включването на молекулярно-генетичните маркери в селекционния процес ще повлияе положително върху здравния статус и репродуктивната способност на животните, ще удължи продуктивния живот на говедата и ще намали загубите на фермерите. Очаква се още да бъде увеличено производството на мляко с по-благоприятен състав за човешкото здраве.

Главният научен секретар на ССА проф. д-р Елена Тодоровска информира за възможностите на иновативните методи за повишаване на ефективността на селекцията в млечното овцевъдство в България. Тя посочи, че новите методи ще позволят да се подобри анализът за устойчивост на болести и паразити, за дълголетие и продължителност в лактациите, за здравина на крайниците, мастнокиселинен състав и съдържание  на протеини в млякото и за възможността за конверсия на фуражите. Ще могат да бъдат идентифицирани гените, свързани с адаптация към екстремни условия във връзка с климатичните промени.

Акад. Атанас Атанасов подчерта необходимостта в този процес да бъде осигурена приемственост и дългосрочно развитие, заради значението му за продоволствената сигурност. 

В заключение министър Вътев заяви, че завишеният контрол върху селекционните процеси ще има като реален резултат производството на по-големи количества и по-качествено мляко и месо.

Сподели в: