Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и министърът на горското стопанство на Република Конго Розали Матондо обсъдиха възможностите за сътрудничество в сферата на науката, както и общи инициативи в горския сектор на среща в МЗХ.

Министър Матондо информира, че е провела среща с представители на Института по растителни генетични ресурси в град Садово. Тя посочи, че в резултат на разговорите е постигнато споразумение Селскостопанска академия да предостави български сортове семена, които да се използват в земеделието в Република Конго. Двамата министри дискутираха и проблемите, свързани с опазване на биоразнообразието.

Друга тема на срещата бе развитието на търговските взаимоотношения в областта на земеделието. „Търговията ни със земеделски продукти е символична и е добре да помислим в посока увеличаване на пазарния обмен“, каза министър Вътев. Той представи възможностите на българското зърнопроизводство, консервната промишленост, производството на семена и качествените местни продукти.

На срещата бяха обсъдени идеи за общи инициативи в горския сектор. Министър Вътев коментира, че има разлика в горските екосистеми в двете страни, но за науката няма граници. В тази връзка бе поставен въпросът за засилване на партньорството в областта на горското стопанство, с отчитане на въпросите за устойчиво управление на горите, съхранение и обогатяване на биологичното разнообразие.

Участие в дискусията взеха заместник-министрите на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов и Георги Тошев, както и акад. Атанас Атанасов и проф. Иван Палигоров, които изразиха готовност за бъдещо партньорство в научно-изследователската дейност.

Сподели в: