Върни се горе

„Надявам се сключените договори на Местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ да спомогнат за преодоляване на  демографската криза в селските райони.  Целта е да се подобрят условията на живот в селата и малките градове чрез осигуряването на поминък.“ Това каза министърът на земеделието и храните  Кирил Вътев по време на среща с кметове на общини в МЗХ.

Срещата се проведе в рамките на официална церемония по връчването на договори по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), на  която министър Вътев и заместник-министър Таня Георгиева връчиха 107 договора за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ на 80 кмета на общини. Договорите са на обща стойност близо 5 млн. лева. Средствата ще се използват за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегии за ВОМР за програмния период 2023 – 2027 г. на територията на 196 общини в страната.

По време на срещата с кметовете министър Вътев подчерта, че разчита с общи усилия да се изгради конкурентоспособно земеделие, което може да бъде мощна социална програма и да има огромно демографско значение и да спре обезлюдяването на селските райони.

Във връзка със съществуващия проблем относно раздаването на пасища не по предназначение на хора, които нямат животни, министърът подчерта, че ще се предприемат мерки за прекратяване на тази порочна практика.

Министър Вътев увери че Министерството и държавните горски предприятия работят за да се гарантира нужните количества дървесина необходима за отоплителния сезон. Към момента над 40 % от населението се е снабдило с дърва за огрев в сравнение със същия период на миналата година, съобщи министърът.

Сподели в: