Върни се горе

На 3 декември 2019 г., (вторник), министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще присъства на представянето на SWOT анализа за околна среда и климат, изготвен от Аграрния университет в Пловдив.  Това е вторият от трите анализа, необходими за очертаването на приоритетите на новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2021-2027 г). 
В рамките на срещата ще се проведе и дискусия на тема „Добрите практики в Новата зелена архитектура“, организирана при изпълнение на Комуникационната стратегия на МЗм за новата ОСП. 
Събитието ще се проведе от 9:00 ч. в Голямата Аула на Аграрен университет Пловдив.

За присъствие можете да се регистрирате на следния линк: https://www.eventbrite.com/e/swot-tickets-82586357017    

Сподели в: