Върни се горе

Днес, 27 септември, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие обновената сграда на Народно читалище „Напредък-1870” в гр. Лясковец. Модернизацията е осъществена по проект на стойност 380 546 лв., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Събитието ще се състои от 18:00 ч., пред централно фоайе на НЧ „Напредък-1870”, гр. Лясковец.

Сподели в: