Върни се горе

Утре, 9 януари 2024 г., министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще направи първа копка на обекти на „Напоителни системи“ край гр. Ихтиман. Обектите включват рехабилитация на два канала на „Напоителни системи“, финансирани по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селките райони 2014-2020 г.

Събитието ще започне от 12:15 часа.

Сподели в: