Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев посети една от най-модерните и иновативни лаборатории в козевъдството в с. Тръстеник, обл. Русе. Националният селекционен център по козевъдство е собственост на Асоциацията за развъждане на млечни породи кози.

По време на посещението си министър Вътев разгледа центъра за добив и съхранение на семенна течност, ембиорология и ембриотрансфер.

„Конкуренцията се случва с висока продуктивност. Земеделските стопани с амбиции да се задържат на пазара следва да проявяват засилен интерес към дейността на този научен център“, каза министърът.

Според председателя на Асоциацията за развъждане на млечни породи кози Деан Тодоров подобни мащабни анализи и дейности с кози създават предвидимост и многократно повишаване на продуктивността. Той обясни, че за последните 15 години млечността се е увеличила със 7 пъти. Изследователската дейност е и начин за ограничаване на заболяванията по животните.

Сподели в: