Върни се горе

Прибирането на зърнената реколта е български народен обичай и най-важният момент от битието на българския земеделец през годините.

Дългият път, от посетите през есента пшеничени зрънца до прибраната в складовете продукция, е свързан с  много усилия, а жътвата е финал, който дава възможност на стопаните да почувстват радостта от своя труд", това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов при откриването на фестивала „Бялата жътва – за Земята, добруджанеца и хляба“, в община Тервел. Той подчерта, че Добричкият регион, известен като житницата на България, има голямо значение за развитието на селското ни стопанство, защото формира огромна част от зърнопроизводството на страната ни. "България се утвърди като един от основните производители на пшеница не само в Европа, но и по света", каза аграрният министър. По думите му прилагат се съвременни агротехнически мероприятия при отглеждането на зърнените култури и повишена грижа за състоянието на почвите. Той заяви, че като резултат  през последните пет години се отчита тенденция на задържане на средните добиви зърнени култури в страната. "През тази година очакваме средните за страната добиви от пшеница да са близки до миналогодишните нива. По експертни оценки на Областните дирекции „Земеделие“, на база обследване на моментното състояние на зърнените култури, очакваме изключително добра реколтата, която да е повече от достатъчна за осигуряване на необходимите количества за вътрешна консумация, както и за износ", категоричен бе д-р Иванов.

Аграрният министър подчерта, че България продължава да е значим фактор на международния пазар на зърно, заемайки престижното 11-то място в света по износ на пшеница в над 30 държави през 2021 г. Той допълни, че пшеницата заема близо 20% от общия аграрен износ на България през 2021 г.

Министърът на земеделието заяви, че фестивалът в община Тервел, е средищно място, което откроява бит и традиции в едно и подчертава местната идентичност. Той допълни, че събитието се организира от МИГ "Тервел - Крушари" с финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, като по този начин се продължават местните традиции и се подкрепя тяхното предаване на идните поколения.

"Гордост е, че Вие, добруджанските земеделски производители сте запазили дългогодишните традиции и сте съхранили обичаите за жътвата и до днес. Гордост е, че сте запазили дългогодишните традиции и сте съхранили обичаите за жътвата и до днес.

Желая ви здраве, високи добиви, успешно прибиране на реколтата и плодородна следваща година!", заключи министър Иван Иванов.

Преди фестивалът министърът на земеделието посети земеделско стопанство със затворен цикъл на производство на млечни и месни продукти в с. Овчарово.

Сподели в: