Върни се горе

„С оглед продължаващото нарастване на цените на храните, трябва да следим внимателно въпроса за достъпността на храните. Трябва да се предприемат всички стъпки, за да  бъдат селското стопанство и веригите за доставки на храни по-стабилни и устойчиви на настоящи и бъдещи кризи“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на неформална среща на министрите на земеделието от Партията на европейските социалисти (ПЕС). Събитието се реализира по покана на г-н Расмус Преен, министър на земеделието на Дания.

Д-р Иванов посочи, че значителното увеличение на производствените разходи не може да бъде компенсирано от увеличението на производствените цени. Брутната продукция се свива в дългосрочен план в подсектора и добавената стойност непрекъснато намалява. По думите му позицията на България е, че решението на Комисията за дерогация от екологичните изисквания по Първи стълб на ОСП през 2022 г. е прагматично решение с положителни последици и следва да бъде продължено през 2023 г.

Тема на срещата бе и регламентът за географските означения, като според аграрният министър политиката за качеството на ЕС трябва да бъде опростена.

„В настоящата ситуация с кризата в Украйна и социално-икономическите последици от военния конфликт считаме, че трябва да се намери баланс между осигуряването на конкурентоспособност на земеделските производители и високите производствени стандарти на ЕС и осигуряването на продоволствена сигурност в ЕС и в световен мащаб“, каза д-р Иванов.

Сподели в: