Върни се горе

„Доказахме, че земеделието е сред основните приоритети за изпълнителната власт". Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на среща със земеделски производители от област Бургас. Той подчерта, че с безпрецедентно голямото финансиране на сектора и гласуваното от Министерски съвет 60% държавно съфинансиране за развитие на селските райони, не може да има съмнение за отношението към аграрния сектор. Д-р Иванов пое ангажимент Министерство на земеделието да продължи  организирането на ежеседмични преки срещи със земеделци  от всички сектори и всички области в страната, с цел запознаване с проблемите на терен и търсене на решения - било чрез нормативна промяна, било чрез възможните механизми и мерки, предвидени в новия Стратегически план.

В хода на дискусията, министър Иванов отговори на конкретни въпроси, свързани с процеса на изкупуване на зърно. Бе представен механизма, по който ще се извърши закупуване и готовността на министерството да финализира процеса, след като в края на миналата седмица по сметките на министерството са постъпили нужните средства. Коментирани бяха и въпросите свързани със затруднения на стопаните при работата с Националната информационна система за отпадъците и с цените на енергоизточниците, торове, препаратите за растителна защита. Министър Иванов призова за активно участие и конкретни предложения на земеделския бранш във всички работни групи, свързани със законодателството в областта на земеделието, както в контекста на новия Стратегически план, така и за решаване на наболели проблеми в сегашното законодателство.

По време на срещата участие взеха и пчелари от областта. Те изразиха  позиция, че е добре в новия Стратегически план да се даде възможност за директно подпомагане на продуктите със защитени наименования, като Странджанския мед. Бяха поставени и въпросите за популяризиране на българския мед и участието му в международни изложения; отстоянията между пчелините; предложения за подобряване на системата за оповестяване при пръскане на обработваемите площи; необходимостта от разработване на нов Закон за пчеларство. От бранша изказаха благодарност към министър Иванов и екипа на Министерство на земеделието и удовлетвореност от определената ставка от 13 лв.  на пчелен кошер по Ковид помощта.

В рамките на посещението си в региона аграрният министър посети и биволовъдна ферма в област Ямбол, в която се отглеждат биволи от породата „Българска Мурра“. Стопаните обясниха, че стопанството се обработва около 9000 дка. земеделска земя, като част от продукцията се използва за изхранване на животните, които към този момент са  около 700, което прави фирмата от водещите в страната в сектора на биволовъдството. Фермерите изразиха предложение субсидиите да бъдат раздавани на качество и количество на продукцията. „Така ще се стимулират работещите и развиващите се земеделци. Порочната практика трябва да бъде спряна!“, призоваха те. Министър Иванов заяви, че категоричен ангажимент на ръководството на министерството е прозрачното и справедливо  разпределяне на средства и все по-голямо обвързване на подпомагането с производство.

 

Сподели в: