Върни се горе

Заявките за дърва за огрев през настоящата година са завишени с над 25% спрямо миналогодишните

„Своевременното осигуряване на дърва за отопление на населението е основен приоритет на Министерството на земеделието, респективно на държавните горски предприятия“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на проведена днес поредна работна среща с директорите на държавните предприятия по проблеми със снабдяването на населението с дърва.
Министър Иванов припомни, че миналата седмица е дал указания да се комплектоват допълнително насаждения с преобладание на дървата за огрев и да се формират нови обекти за добив на дърва. „Там, където липсва интерес от страна на фирмите за добив на дърва, стопанствата следва да назначат собствени работници в кратки срокове. В стопанствата, в които има назначени работници за добив на дървесина, незабавно трябва да се  реорганизира дърводобивът и да се пренасочат собствените бригади в обекти с дърва за огрев“, каза земеделският министър.
На срещата стана ясно, че е указано на директорите на предприятията максимално да се информира обществеността чрез  срещи с кметовете на общини и публикуване на периодична информация за целия процес, свързан с доставките на дърва - графиците за доставка на дърва, наличните количества и продажните цени. Също така бе обсъдено текущото изпълнението на заявените количества дърва със списъци, изготвени от кметовете на населени места, на лицата, желаещи да закупят дърва директно от държавните стопанства, а не от търговците. 
Заявките за дърва за огрев през настоящата година са завишени с над 25% спрямо миналогодишните и държавните предприятия работят на пълни обороти, отчетоха от държавните горски предприятия. Те отбелязаха пред министър Иванов, че от миналата седмица се транспортират дърва включително и през почивните дни, за да се увеличат темповете на доставка. Според представените данни към момента са доставени общо 370 хиляди пространствени кубични метра дърва на над 50 000 домакинства, с което са изпълнени близо 1/3 от определените количества дърва за населението чрез директни продажби, като темповете на работа са добри, предвид увеличеното търсене през настоящата година. Количеството е с 50 хиляди пространствени куб. м повече спрямо същия период на 2021 г.
Допълнително министър Иванов разпореди денонощно да бъдат извършвани съвместни проверки от служители на Изпълнителна агенция по горите и структурите й, съвместно с Държавна автомобилна инспекция, за законния произход на дървесината, постъпваща в заводите за преработка, както и на граничните пунктове на страната.
Мярката цели преустановяване на незаконната препродажба и износ от страната на закупените от физически лица за лична употреба дърва за огрев чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства. По този начин министерството цели увеличение на доставките към населението по предназначение за предстоящия отоплителен сезон. 
В заключение, министърът апелира гражданите за повишено внимание поради завишената опасност от горски пожари.

Сподели в: