Върни се горе

Необходимо е да се търсят възможности за постигне на устойчива продоволствена сигурност

“Държавите от Западните Балкани остават ключови стратегически партньори за България”, това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на участието си в Министерската среща в рамките на Берлинския процес и диалога по селскостопанска политика Германия – Западни Балкани в Берлин. Той допълни още, че българското правителство подкрепя и насърчава всички инициативи, които са в интерес на задълбочаване и засилване на сътрудничеството в областта на селското стопанство.

Министерската среща се провежда под съвместното председателство на Федералното министерство на прехраната и земеделието на Федерална република Германия и Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони (SWG RRD), в която Министерството на земеделието на Република България има статут на наблюдател.

По време на срещата участващите министри и ръководители на делегации обсъдиха редица актуални теми за Европа и региона като последиците от пандемията от Ковид-19 и войната в Украйна и негативното им влияние върху селското стопанство. „Продължаващото покачване на цените на горивата, електроенергията и суровините оказва пагубно влияние върху сектора и е необходимо предприемането на незабавни и решителни действия, както и да се търсят възможности за постигне на устойчива продоволствена сигурност“, подчерта българският министър.

Беше коментирана също и Декларацията за Зеления дневен ред на Западните Балкани, подписана в гр. София през 2020 г., която се фокусира върху зелените политики, опазването на околната среда, смекчаването на последиците от изменението на климата, устойчивите хранителни системи и не на последно място увеличаване на конкурентоспособността и доходите на фермерите.

Берлинският процес е инициатива на Федерална република Германия, стартирана през 2014 г., имаща за цел засилено регионално сътрудничество и насърчаване на добросъседските отношения, устойчив растеж и подпомагане на евроинтеграцията на държавите от Западните Балкани.

Министър д-р Иван Иванов е в Берлин по покана на своя германски колега, федералния министър на прехраната и земеделието Джем Йоздемир. В срещата участват още министрите на Албания, Северна Македония, Косово, Република Сръбска (Босна и Херцеговина), Черна Гора и Молдова, както и държавните секретари на Сърбия, Словения, Хърватия и Босна и Херцеговина.

Сподели в: