Върни се горе

Храна, и то българска има достатъчно, нашите производители са готови да посрещнат всички заявки от хранителните търговци за доставка. Те имат ресурси от няколко месеца до две години, дори да няма нова реколта, могат да задоволят вътрешното потребление на храни. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева в официално изявление в Министерски съвет, заедно с представители на хранителния бранш. Тя допълни, че място за паника изобщо няма. По думите й, всяко презапасяване може да повлияе основно върху финансовия бюджет на потребителите и хранителния срок на годност. Това би довело  до изхвърляне на годна и качествена храна. 
Земеделският министър посочи, че България е основен производител и търговец в световен мащаб на зърнени култури, на 11 място сме в света по производство на пшеница.  Наличността към момента е  1 млн.  и 700 хил. тона. „Това количество може да задоволи вътрешното потребление  за повече от една година за всички нужди, като хляб и хлебни изделия и за фуражи, и всичко, което се преработва. Наличността при царевицата е над 2 милиона тона, с настоящата наличност за вътрешно потребление можем да издържим до 2 години, при условие че дори няма реколта. За слънчогледа, един също много конкурентен хранителен бизнес с производство на олио, експортно ориентиран, в предприятията за производство на олио има налична суровина за минимум 3 месеца, за да произведат олио“, съобщи Танева. Тя уточни, че половината от това олио ще е за вътрешно потребление, при необходимост и отделно от това, неизтъргуван слънчоглед има до края на годината като наличност, за да задоволи потреблението на растителни масла. 
Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите потвърди, че към момента няма производител в България, който да е притеснен за суровината. Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България и Владислав Михайлов, председател на  Национална асоциация на млекопреработвателите увериха, че недостиг на млечни продукти няма. Димитър Зоров посочи още, че задължителната дезинфекция е всекидневна практика в предприятията. Служителите влизат с дезинфекцирани обувки и ръце, и с работни облекла, които се подменят. „Хората могат да бъдат спокойни, че при производството на млечните продукти има несъприкосновеност с ръцете“, категоричен бе той. „Българската преработвателна промишленост произвежда два пъти повече просдукция, отколкото е необходимо за нуждите на българския пазар“, заяви Антоанета Божинова от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш подчерта, че количеството на българска риба е достатъчно и консумацията.  Дамян Вътев от Асоциацията на месопреработвателите в България и Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки също се обединиха около позицията, че техните браншове имат достатъчно наличности от месни продукти и безалкохолни напитки. 
Напомняме, че от Европейската агенция за безопасност на храни (EFSA) уверяват, че няма риск за предаване на корона вирус чрез храни.
Във връзка с извънредното положение в страната земеделският министър коментира,  че всички мерки по отношение на дисциплината в Министерството са предприети. „Работните срещи и консултативните съвети от присъствени станаха неприсъствени с видеоконферентни връзки. От следващата седмица за служителите в рискови групи ще бъдат създадени условия да работят от място. Призивът ми е, всички да спазват ограничителните мерки и социална изолация, за да можем да минимизираме щетите от заболяването и то да отмине най-щадящо за българското общество, икономика и стопански живот“ , подчерта Танева.

Сподели в: