Върни се горе

„Решени сме да респектираме нарушителите и ограничим набезите в горите по празниците. За съжаление продължаваме да установяваме повтарящи се незаконни практики, което налага да се запази интензитета на контрол и през следващите почивни дни“, заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев. Той информира, че през последната седмица бяха проведени множество изненадващи акции, както в горски територии и по пътищата на страната за спазване изискванията за дърводобив и транспорт, така и по пазари и складове, където се предлагат коледни дръвчета и дърва за огрев.

Вчера, 20 декември, три контролни екипа на РДГ Бургас извършиха едновременни акции заедно със специалните полицейски сили на МВР в 12 насаждения в общински горски територии до Сунгурларе в райони, където често се установяват неразрешени сечи. Бяха проверени 6 физически лица и 1 превозно средство. Съставени са 6 акта и са задържани 3 конски впряга и над 2 куб. м незаконно добити и превозвани дърва.

При друга специализирана съвместна акция на полиция и горски в землищата на град Айтос и село Грозден, община Сунгурларе, са проверени 5 общински и държавни горски територии, в които се наблюдават чести набези, както и 5 МПС и 20 физически лица, а също и дворове в ромски махали. Съставени са 11 акта за различни нарушения. Задържани са 9 куб. метра дърва за огрев и 1 конски впряг.

11 служители от РДГ Бургас и ДЛС Несебър заедно със специализирани полицейски сили направиха проверки в землищата на община Несебър– до селата Гьольовца, Оризаре, Страцин, Бата, Медово и до град Каблешково. Проверени са 7 насаждения, 2 МПС и 26 физически лица, както и дворове на къщи в ромските махали. Общо 5 са съставените актове, като са задържани 13 куб. м дърва за огрев.

Мащабна едновременна акция проведоха през тази седмица 40 служители на РДГ Ловеч, РУ на МВР и жандармерията. Те извършиха внезапни претърсвания в района на община Угърчин, като провериха 5 обекта и 4 физически лица за съхранение и добив на дървесина. Установено е неработещо видеонаблюдение на входа на един от складовете..

35 куб. м дърва са задържани при проверка на РДГ Шумен и служители на МВР –Търговище в град Антоново. Лицето, извършило нарушението, не е имало регистрация на обекта за съхранение и продажба на дървесина. Дървата за огрев на 8 домакинства са проверени при съвместна проверка в Търговище от полицейски и горски инспектори. Установени са 4 нарушения - за съхранение на дървесина без превозен билет и 2 за немаркирана дървесина.

Във Варна и Добрич също бяха извършени съвместни проверки с полицията, включително и на частни. Задържани са над 4 куб. м дърва без контролни марки  след подаден сигнал на телефон 112 и проверка заедно с представители на МВР на територията на село Аврен. Съвместни проверки са извършени и заедно с представители на Североизточно държавно предприятие в Синдел и Дъбравино, като отново има задържана 7 кубика немаркирана дървесина без превозни документи, както и 3 конски впряга.

Масирана акция е проведена и близо до Монтана от горските инспектори от РДГ Берковица и ДГС Монтана, заедно със служители на МВР и жандармерията в Монтана. По време на акцията са задържани близо 7 куб. м дърва, едно МПС и 5 конски впряга, както и 4 бинзиномоторни триона. Съставени са 8 акта и по един от случаите е образувано досъдебно производство.

Сподели в: