Върни се горе

Земеделските производители ще имат възможност да получат подкрепа по 50 схеми и мерки в новата Общо селскостопанска политика (ОСП). Това заяви Мария Христова, ръководител на Координационното звено по ОСП към МЗм в предаването „Агросвят“ по Дарик радио. Тя припомни, че работата на Тематичната работна група (ТРГ) за изготвяне на Стратегическия план за новия програмен период стартира през месец юни 2020 г., а до момента са проведени 12 заседания.  Христова уточни, че за изготвянето на всички програми на национално ниво, които са свързани с европейско финансиране, е предвиден определен ред за участие, работа и обсъждане. По думите й,  в Стратегическия план схемите и мерките за подпомагане ще бъдат вписани като интервенции, като новото наименование на мярка е свързано с новия модел на прилагане, при който се търсят резултати чрез комплекс от мерки.

Ръководителят на Координационното звено припомни, че по инициатива на министър Десислава Танева в Постановлението на МС, което определя реда и състава на ТРГ, бяха включени и неправителствените организации в сектор „Селско стопанство“. „Това беше една специфика в сектора, която изискваше промяна на Постановлението, за да може браншът да участва ефективно във формирането на новата политика в земеделието в периода от 2023 го 2027 г.“, посочи Мария Христова.

Тя изтъкна, че работата на ТРГ продължава, тъй като има някои елементи, които предстоят да бъдат финализирани, а именно бюджетът по всяка една от планираните интервенции. „Поради забавяне на преговорите за новата ОСП беше прието преходно законодателство, което осигури продължаването на ПРСР за 2021 г и 2022 г. По схемите за директни плащания за тази и за следващата година се запазва структурата на подпомагане - СЕПП, преразпределително плащане, обвързана подкрепа, подкрепа за млади и малки стопани. "За двете години земеделският сектор ще бъде подпомогнат с над 890 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони", припомни Христова.

По думите й, в новия програмен период се предвижда дигитализация на селското стопанство. „Това е целева мярка за инвестиции, свързани с цифровизация. Ще има и нова мярка „Схеми за качество„. Целта на МЗм е да се подпомагат продукти със защитено географско указание, защитено наименование за произход, Биологично производство и преработка и схеми за качество създадени въз основа на националното законодателство “, каза още тя.

Тя изтъкна, че нов елемент от 2023 г. ще са еко схемите, които са част от реформата за ОСП. По този начин се предвижда ефектът на подпомагането да бъде обвързан с климатичните промени. Мария Христова добави, че целта е  увеличаване на приноса на селското стопанство за запазване на компонентите на околната среда при отчитане нуждата от стабилни доходи и конкурентоспособност. „Другият нов момент в първи стълб е подпомагане на групи организации на производители освен в сектор „Плодове и зеленчуци“, и за секторите „Мляко и млечни продукти“, ‚Месо“ , „Зърно“, „Картофи“. Това е изцяло нов елемент в Стратегическия план и цели повишаване нивото на организираност на земеделските производители. В голяма степен интервенциите са финализирани като ключови въпроси стоят на масата на преговори в триалозите между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Амбицията на Португалското председателство е през пролетта преговорите на ниво ЕС да бъдат финализирани. Предложението на ЕК за Регламент за изготвяне на стратегическите планове на страните-членки на ЕС беше представен през 2018 г. Към този момент все още не разполагаме с финализирана законодателна рамка. Преговорите продължават“, уточни още тя.

Сподели в: