Върни се горе

„През месец септември 2019 г. предстои отваряне на нов, четвърти прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ на Програма по Морско дело и рибарство 2014 - 2020. Индикативният бюджет за приема е в размер над 1,8 милиона лева”. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева на информационна среща по ПМДР 2014-2020 г. в град Варна. По мярката рибарите ще могат да кандидатстват за инвестиции, които да водят до повишаване качеството на продуктите от риболов. Допустими кандидати са физически и юридически лица, които притежават валидно разрешително за стопански риболов, удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и специално разрешително за улов на квотиран видове риба, съгласно разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите.

По време на срещата Управляващият орган на ПМДР 2014 – 2020 презентира и другите отворени в момента приеми по програмата - Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“, Мерки от стратегиите за развитие на местна инициативна рибарска група „Варна, Район Аспарухово – Белослав - Аксаково“ и на местна инициативна рибарска група „Български Черноморски сговор Бяла - Долни Чифлик – Аврен“.

На срещата бяха поканени заинтересовани страни, местни рибарски инициативни групи и представители на община Варна. Участие взеха и представители на Управляващия орган на ПМДР и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Събитието е част от информационната кампания по програмата, която предвижда 12 информационни срещи със заинтересовани страни в цялата страна.

Утре предстои среща в Балчик - в комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков” № 1) от 10:00 часа.

 

Сподели в: