Върни се горе

„Доброто сътрудничество между България и Китай в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и горите се развива активно“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на  Българо – китайски семинар „Коопериране в областта на селските райони”. Тя подчерта, че ръководството на  МЗм оценява  подкрепата, предоставена от китайската страна за успешната работа на  Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). Д-р Василева каза още, че ЦНСССКЦИЕ работи усилено за насърчаване на по-нататъшното развитие на многостранното сътрудничество в областта на селското стопанство  и  търговията със селскостопански и хранителни продукти между Китай и страните от ЦИЕ.

Заместник-министър Лозана Василева припомни, че  министерствата на земеделието на България и Китай подписаха Съвместна декларация, в която заявиха желанието си да подкрепят създаването на Демонстрационна зона на Китай в България.

След подписването на декларацията, през 2017 г.  ЦНСССКЦИЕ  предприе действия за по-нататъшното създаване и развитие на първия "16 + 1 модерен селскостопански демонстрационен парк" в Аграрния университет – Пловдив, каза още Василева. Паркът има високо технологично съдържание и  иновативен механизъм за работа.

По думите на д-р Василева  МЗм и ЦНСССКЦИЕ  работят  активно за стимулиране и насърчаване на преки бизнес контакти и взаимодействие между български и китайски компании в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство. България се интересува не само от развитието на двустранни търговски отношения, но и от привличането на по-значими китайски инвестиции в България,  каза още заместник-министър Лозана Василева.

Сподели в: