Върни се горе

Контейнерни фиданки от цер бяха залесени в землището на село Локорско в Седмицата на гората. В традиционното залесяване по повод празника на лесовъдската колегия взеха участие повече от 130 служители от Изпълнителната агенция по горите, Министерство на земеделието и храните, Държавно горско стопанство – София, преподаватели и студенти от Лесотехнически университет, представители на Българско дружество за защита на птиците, деца от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Всички заедно се включиха във възстановяването на изсъхнала гора в землището на с. Локорско. Увреждането там е било причинено от корояд и е проведена санитарна сеч.

Преди започване на предвидените дейности директорът на Държавно горско стопанство – София инж. Цветан Динев проведе подробен инструктаж, като наблегна на безопасността при работа.  Извършено беше почистване и почвоподготовка на терена. Върху подготвената от участниците в мероприятието площ бяха залесени контейнерните фиданки от цер. Използваният дървесен вид е устойчив и подходящ за това месторастене.

Най-малките залесители се запознаха с природата чрез игри по методите на горската педагогика и за спомен получиха подаръци от изпълнителния директор на ИАГ инж. Стоян Тошев и ДГС - София.

Сподели в: