Върни се горе

Извършените плащанията по Програмата за морско дело и рибарство през 2022 г. достигат 104% от заложените. Разплатената безвъзмездна финансова помощ през тази година по проектите е 25,82 млн. лева. По този начин и тази година няма да има загуба на средства.

За четвърта поредна година, в резултат на съвместните усилия на екипите на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г. и Междинното звено на програмата – Държавен фонд „Земеделие“ са постигнати финансовите цели и показатели по програмата, за да няма автоматично отчисление на средства в края на годината.

Преизпълнението на целите се реализира въпреки настъпили сериозни трудности и забавяния при изпълнение на проектите в резултат от войната на Русия срещу Украйна и последвалите високи нива на инфлация на суровини, материали и услуги.

Сподели в: