Върни се горе

За два дни са извършени над 3000 проверки и са съставени над 150 акта за нарушения

 

За два дни Държавните горски стопанства към Държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите са извършили 1744 проверки.

1544 са проверките за нарушения, осъществени от Изпълнителна агенця по горите.

Екипите на Държавните горски стопанства са проверили 745 обекта за добив на дървесина, 544 превозни средства, 216  ловци, 269 други лица.

Съставени са общо 89 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 245,64 пространствени кубически метра дърва, 4 МПС, 8 каруци  и 10 моторни триона, както и 2 броя други инструменти за дърводобив.

За последните два дни Изпълнителна агенция по горите е съставила 70 акта за нарушения на горското и ловното законодателство.

Най-много нарушения са установени за съхранение и транспортиране на незаконна дървесина, както и за транспортиране на дървесина с превозни средства без GPS – устройства.

218 са проверените обекти, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина, 306 сечища, 516 превозни средства, 25 риболовци и 479 физически лица. Задържани са 16 куб. м. незаконна дървесина, 7 моторни превозни средства, 5 каруци, 3 моторни триона. 

Денонощни проверки се осъществяват и на трите постоянни контролни горски пункта в района на РДГ гр. Пазарджик.

За два дни са проверени 111 превозни средства, транспортиращи дървесина.

11 ловни трофеи от сърна и благороден елен с незаконен произход са иззети от частен дом в Елхово.

Акцията на горските служители от РДГ Сливен и ДГС Елхово, проведена съвместно с РУ на МВР Елхово е приключила с 11 акта по Закона за лова и опазване на дивеча.

Сподели в: