Върни се горе

Бившият директор на Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП) инж. Ботьо Арабаджиев е ощетил дружеството с над 4 млн. лева. Това съобщи инж. Здравко Бакалов, под чието управление е предприятието към момента. Той поясни, че фактите са станали ясни след извършен анализ, разпореден от него в качеството му на директор. Ощетяването е резултат на въведена спецификация за разделяне на категориите на едра и средна дървесина на първо и второ качество. „Тази спецификация се прилага само на територията на ЮЦДП от всичките 6 държавни предприятия в страната, където качеството и цената са били само едни.  Цената на второто качество средно е с 20 % по-ниска от тази на първото, или около 20 лева на кубик. За времето от въвеждането на тези стандарти през януари 2018 г. до извършването на анализа са продадени като второ качество 210 хиляди кубика дървесина, на стойност над 4 млн. лева, които липсват като приходи в предприятието“, съобщи инж. Бакалов. Той отбеляза още, че предприятията работят на пазарни цени и няма логика за намаляването им.

„Годишната печалба на ЮЦДП за 2020 г. е в размер на близо 2.5 млн. лева. Предприели сме действия за промяна на спецификацията, тъй като стопанствата не искат да работят по този начин“, информира още инж. Здравко Бакалов.

Той коментира и създалия се правен казус около вписването на новото ръководство на предприятието в Търговския регистър. Припомняме, че със заповед на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков бе освободен целият състав на органите на управление на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян. Така, на 1 юни 2021 г., за директор на предприятието бе назначен инж. Здравко Бакалов.

„46 дни след назначаването ми не мога да упражнявам всички правни пълномощия, които са в компетенциите ми на директор. Считано от 9 юли, Върховният административен съд (ВАС) излезе с определение, че всички жалби на бившия директор инж. Ботьо Арабаджиев са неоснователни и са отхвърлени. Становището е окончателно и не подлежи на обжалване. На 12 юли обаче Административен съд Смолян постановява отново спиране на вписването в Търговския регистър по жалба със същия характер. Това според мен е правен парадокс, но ще оставя този коментар на юристите“, каза инж. Бакалов.

Той изнесе данни и за ползването на финансови средства от фонд „Инвестиции“ на дружеството, в който средногодишно се събират 10 млн. лева. Съгласно Закона за горите, тези средства са целеви и могат да се използват само за изграждане на горски пътища, залесяване и финансиране на проекти на предприятието. Въпреки тяхното предназначение от тях са предоставяни заеми към Югозападното и  Югоизточното държавно предприятие в размер на общо 23 млн. лева. „Всичко това е извършвано в противоречие със Закона за горите. Тези действия се одобряват само с изричната санкция на принципала. Писмата, подписани от бившите министри, гласят, че не възразяват, но и не разрешават подобни действия. По заемите има и дължими лихви“, допълни още той.

 

Сподели в: