Върни се горе

Експерти от Управляващия орган на програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) ще представят във Варна и Балчик възможности за кандидатстване.

Първата информационна среща ще се проведе на 28 август 2019 г., сряда,  от 11:00 ч. в сградата на община Варна. 

Срещата в Балчик ще е на 29 август, четвъртък, от 10:00 ч. в комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков” № 1).

На срещите ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по следните мерки: 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” и 1.2 „Здраве и безопасност“, както и актуални мерки от стратегиите за ВОМР на МИРГ в района.

 

Допълнителна информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може д бъде намерена на следните линкове:

 

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2418

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2380

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ – повече информация на: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2086

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качествонапродуктите и използване на нежелания улов”: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1088

 

Сподели в: