Върни се горе

Ролята на земеделието като важен икономически, социален и политически фактор в областта на продоволствената сигурност е огромна и тя продължава да нараства, това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при участието си  в Седмата международна конференция на тема „Инициативата Европейски хляб на мира в градовете и селските райони – за по-добро разбирателство в Европа“. Тазгодишното издание на форума се състоя онлайн.

Събитието е част от проекта „Хляб на мира“, в който участват общо 12 страни членки на Европейския съюз. Страната ни се включи в инициативата през 2013-та година чрез Националната асоциация на зърнопроизводителите.

„За да гарантираме устойчивостта на веригата на предлагане на храни, се нуждаем от ресурси и гъвкави инструменти за подпомагане на земеделските производители, които са в нейната основа“, подчерта Георги Събев. Той добави още, че това е един от секторите, който е изправен пред глобалните предизвикателства, свързани с изменението на климата, недостига на ресурси и нарастващото население.

„Европейската зелена сделка чрез целите на Общата селскостопанска политика и Стратегическите планове на всяка една държава членка е един от механизмите да се предложат инструменти в подкрепа на борбата с изменението на климата, защита на околната среда и опазване на биологичното разнообразие. Не можем да постигнем екологична устойчивост без икономическа стабилност на земеделието и по-висока конкурентоспособност на стопанствата“, каза Георги Събев. По думите на земеделския заместник-министър знанията, иновациите и технологиите ще бъдат от решаващо значение за осигуряването на устойчиво бъдеще.

„С проекта „Хляб на мира“ ние показваме лицето на обединена Европа, в която образно казано даже семената от ръж „пътуват” свободно до всяка една точка от европейските държави. Тази символика олицетворява пътя към постигане на общите ни цели и решаването на днешните предизвикателства, пред които сме изправени“, изтъкна още той.

Сподели в: