Върни се горе

От днес до 15 ноември чрез Система за електронни услуги (СЕУ) кандидатите по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология и климат“, както и по интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, ще подават информация за издадените констативни протоколи от съответните национални паркове, на чиято територия са извършвали високопланинска паша през Кампания 2023.

Въвеждането на данни и предоставянето на доказателствени документи е задължително само за тези бенефициенти, които са заявили подпомагане по някоя от изброените интервенции и/или направления.

За улеснение на стопаните на сайта на ДФЗ е публикувано подробно описание на стъпките за попълване на данните в СЕУ.

Документите се считат за успешно подадени тогава, когато заявлението стигне до статус „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“.

Важно е фермерите да знаят, че след изтичане на нормативно регламентирания срок (15 ноември 2023г.) те няма да могат да въвеждате данни и да прикачват документи в СЕУ.

Обръщаме внимание, че данните в прикачените документи следва да съответстват на въведените данни, които вече са подадени в таблиците в СЕУ. При установени несъответствия в тях ДФЗ може да не одобри заявлението, както и да откаже или да намали подпомагането по тази интервенция.

Сподели в: