Върни се горе


Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) проведе 28 съвместни информационни дейности и мероприятия с научните институти и други организации през месец март. Над 800 земеделски производители са получили информация по специализирани теми и за възможностите за подпомагане по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Събитията са част от инициативата службата за продължение на активната дейност на за подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“.

 

Мероприятията се осъществяват съвместно със Селскостопанска академия (ССА), Аграрния университет – гр. Пловдив, Тракийския университет - гр. Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Икономически университет – гр. Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Лесотехнически университет – гр. София, Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), „Агенция за регионално развитие на Рила” и други организации и експерти.

 

На територията на цялата страна през годината ще бъдат проведени  общо 120 информационни срещи - семинари и други информационно-обучителни събития за земеделски производители.

 

Списъкът с предстоящите съвместни информационни дейности и мероприятия на НССЗ с научните институти и други организации е публикуван в раздел „Обучения и информационни дейности“, подраздел „Информационни срещи и семинари“ или на линк: http://www.naas.government.bg/bg/Обучение/1287.

Сподели в: