Върни се горе

 

„Обществото очаква отговорно отношение към екосистемните ползи от горите и затова трябва да се подхожда с обща ангажираност от политици и граждански организации”. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов по време на своя презентация на тема „Плащания за екосистемни ползи от горите”. Водещите принципи при стопанисването на горите трябва да е устойчивото им управление при запазване на многофункционалната им роля, така че предоставянето на разнообразните стоки и услуги в тях да бъде по балансиран начин. Георги Костов посочи още, че е необходимо да се гарантира едновременно, както ефективността на използваните ресурси, така и опазването на горското богатство в условията на глобалните климатични и социално-икономически промени. „Това трябва да става с ясна визия за оптимизиране на цялостния принос, който горите и горският сектор имат за развитието на селските и горски райони, за растежа и създаването на заетост и работни места в тях”, коментира зам.-министърът. Той посочи още, че това ще мотивира собствениците на гори за едно по-екосъобразно управление на техните гори.

 

Презентацията е в рамките на Mеждународната научна конференция „Гората - мост към бъдещето“, организирана от Лесотехническия университет в София по повод 90 години висше лесотехническо образование в България. Събитието е под патронажа на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, като основната тема е „Климатичните промени и горите“.

 

В международната конференция участват световно известни учени в областта на екологията и горското стопанство от 20 държави, сред които страни от ЕС, САЩ, Финландия, Русия, Франция, Индия и други страни в рамките на пет тематични сесии. Обсъждат се проблеми, свързани с влиянието на климатичните промени върху горите и горскостопанската дейност, горската биология и екология, техниките на дърводобив и преработка на дървесината, както и икономическите аспекти при управлението на горите.

 

В рамките на конференцията страната ни е домакин и на 7-мата годишна среща на Конференцията на деканите и директорите на Европейските горски факултети и училища ConDDEFFS.

 

Сподели в: