Върни се гореВ Министерство на земеделието, храните и горите се проведе Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. По време на срещата се обсъдиха възможности за подкрепа включително при износа на плодове и зеленчуци. Министър Румен Порожанов посочи, че предстоят срещи на високо ниво, които да стимулират експорта.
 
Разгледано бе и прилагането на схеми на държавни помощи в сектора. Отчете се, че за претърпени щети за напълно пропаднали площи вследствие на неблагоприятни климатични събития, настъпили през 2016 и 2017 г., през настоящата година общо е разпределен финансов ресурс в размер на 5 530 354 лв., от които за щети през 2016 г. са разпределени 2 100 000 лв., като изплатените са в размер на 1 882 709 лв. на 203 земеделски стопани. За щети през 2017 г. са разпределени 3 430 354 лв.

По „Помощ за компенсиране на разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“ са разпределени допълнително средства в размер на 667 127 лв., при което общият ресурс по схемата за 2017 г. се променя от 4 000 000 лв. на 4 667 127 лв.
 
Сред дискутираните теми бяха и нерегламентирания внос на плодове и зеленчуци и схемата „Училищен плод“. Един от приоритетите на Министерството на земеделието, храните и горите е подкрепата на българското производство за създаване на преки връзки между производителите и потребителите, скъсяване на веригата за доставка и осигуряване на пазари за продукцията на земеделските производители. Министерството продължава да предприема различни инициативи за популяризирането на локални и традиционни земеделски продукти.
 
Експерти от Министерството запознаха представителите на бранша със законодателството, което се прилага за ползването на работници в производството на плодове и зеленчуци от страни извън Европейския съюз.
Сподели в: