Върни се горе

Утре, 8 ноември /четвъртък/, с международна научно – приложна конференция, на тема „Храни, технологии и здраве”, ще бъде отбелязан 50 годишния юбилей на Института по изследване и развитие на храните  /ИИРХ/ в Пловдив. По време на форума ще бъдат дискутирани стратегическите насоки за развитие на научните изследвания в областта на хранителната индустрия - био и нанотехнологиите, здравословните храни, екологосъобразни и енергоспестяващи производства.

Колеги, заповядайте на конференцията, която ще започне в 10 ч. на 8 ноември /четвъртък/ в хотел „Империал”, в Пловдив.

Сподели в: