Върни се гореЗаместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров взе участие в срещата на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група и България, Румъния и Словения, която се проведе на 2 юни 2017 г. във Варшава, Полша. По време на срещата участниците подписаха обща декларация относно Общата селскостопанско политика след 2020 г., с която призовават Европейската комисия при разработването на новата ОСП да вземе предвид приоритетите и очакванията на страните от V4+3. По-специално, в декларацията държавите изразяват подкрепата си за една силна ОСП с два стълба, осигуряваща еднакви условияза конкуренция на единния пазар и насърчаваща рентабилността и конкурентоспособността на селското стопанство в ЕС. Подчертават също, че ОСП се нуждае от подходящ бюджет, който да отразява съществената европейска добавена стойност на тази политика.

Страните от V4+3 настояват да се запазят доказаните решения в областта на директните плащания, включително Системата за единно плащане на площ, обвързаната с производството подкрепа и гъвкавостта на държавите членки при разпределяне на помощта, в съответствие със специфичната структура на селскостопанския сектор в отделните държави членки на ЕС. Целите на ОСП трябва да бъдат ефективно изпълнени, за да се противодейства на кризисните ситуации в селското стопанство, особено в областта на стабилизирането на селскостопанските пазари. В декларацията се подчертава също, че финансово стабилен Втори стълб на ОСП, ще допринесе за намаляване на разликите в равнищата на развитие на селското стопанство и селските райони и ще осъществи редица дейности, насочени към селското стопанство и предизвикателствата от икономическо, социално и екологично естество в селските райони.

По време на срещата министрите обсъдиха още темите за нелоялните търговски практики, пазарните механизми в секторите на захарта и зърното, търговията със земеделски недвижими имоти. Срещата на министрите на земеделието на страните от V4+3 се проведе в рамките на Международното изложение за храни PTAK WARSAW EXPO. Това събитие се провежда за първи път, а идеята на Полша е то да се превърне в най-голямото изложение за храни в Централна и Източна Европа. Страна-партньор през 2017 г. е Унгария.

Сподели в: