Върни се горе

„За мен е удоволствие да видя начина, по който се изразходват европейски средства в България“. Това заяви европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган , който заедно с министъра на земеделието и храните Десислава Танева откриха предприятие за преработка на месо „Виторо“, изградено с  европейски средства по ,,Програмата за развие на селските райони 2007-2013 г.”  Той поздрави българския министър за правилното разходване на средствата по Програмата и успешното сътрудничество между бизнеса и държавната администрация. „Радвам се за успешното сътрудничество между собственика на предприятието и българската администрация, за това че е осигурена подкрепа в размер на 50 % за този проект. Днес той е реалност и 65 семейства ще имат осигурена трудова заетост, а българското общество ще се може да консумира безопасна и качествена храна“, каза още Фил Хоган.


 „Средствата по ПРСР се изразходват само и единствено с цел да се създава бизнес, работни места, както и за увеличаване на брутната добавена стойност на сектора“, заяви министър Танева. Тя подчерта, че благодарение на еврокомисар Хоган и екипа му, страната ни получи бързо одобрена ПРСР 2014-2020 г. „Надявам се, че в консенсус с бизнеса и подкрепата на комисаря, ще изготвим Нотификация, така че европейски средства да стигнат до повече бенефициенти“, каза още министър Танева. Тя припомни, че в новия програмен период бизнесът ще бъде подкрепен с над 1 млрд. евро.


Предприятието за преработка на месо „Виторо“ е проектирано и изградено за 12 месеца . Проектът е на стойност над 5 млн. лв, половината от които безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г.


По-рано, по време на среща двамата обсъдиха предизвикателствата пред земеделския сектор в Европа и възможностите за компенсиране на земеделските стопани след наложеното ембарго за износ на храни към Русия. Най-засегнат в момента е сектор „мляко“, тъй като щетите от руското ембарго съвпадат с отпадането на млечните квоти, заяви министър Танева. Сектор „плодове и зеленчуци“ и най-вече производителите на череши също имат нужда от подкрепа, защото 75% от общия износ на прясната продукция на череши е била предназначена за руския пазар, каза още тя и допълни, че България ще разчита на Европейската комисия за решение за подкрепа в тази посока.


От своя страна еврокомисар Хоган заяви, че Комисията ще обмисли допълнителен начини за разширяване и увеличаване на бюджета на мерките за подпомагане секторите плодове, зеленчуци и мляко. Според него схемата „Училищно мляко“ е една добра възможност за подпомагане, която следва да продължи. В тази връзка може да се помисли за разширяване на списъка и включване на други продукти за подпомагане по тези схеми.


Еврокомисар Хоган и министър Танева обсъдиха и вариантите за подкрепа при възстановяването на стари, или намирането на нови пазари за земеделска продукция, както и възможностите за доброволни обвързани помощи по Общата селскостопанска политика.Сподели в: