Върни се горе

Европейската комисия одобри схема на държавна помощ за закупуване на препарати срещу вредители по овощните насаждения, които са обект на Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.

 

Съгласно схемата земеделските производители могат да получат на два етапа до 30 лв. на декар/годишно за средства за растителна защита.

 

Още през тази година земеделските производители ще могат да се възползват от подпомагане за растителна защита, които се прилагат през първия /есенен/ етап. Предвиденият бюджет е в размер на 1,1 млн. лв.

 

Сроковете за прием на заявления за участие по схемата ще бъдат обявени след приемане на Указания за реда и условията за кандидатстване от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

 

Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период може да бъде открита на следния web адрес: http://babh.government.bg/uploads/File/Za_zem_proizvoditeli/13-0392-5-Prog_ovoshtni.pdf

 

Сподели в: