Върни се горе

„В държавните предприятия са създадени необходимите условия за усвояването и експедирането на увредената от корояди и болести иглолистна дървесина”, увери заместник-министър Атанас Добрев по време на петото поредно заседание на кризисния щаб, създаден със заповед на министър Румен Порожанов за справяне с корояда и другите увреди по иглолистните горски насаждения. В щаба са представени 6-те държавни горски предприятия, Изпълнителната агенция по горите и лесозащитните станции, като бяха поканени да се включат и областните управители на 6 области и народни представители.

Над 50 % от достъпната инвентаризирана увредена от различни фактори дървесина е усвоена, сочат актуализираните отчети. За последните 3 седмици има и ново инвентаризирани 34 хил. куб. м стояща маса изсъхнала иглолистна дървесина от Югозападно и Югоизточно държавни предприятия. С това общо увредената дървесина става 2 млн. 871 хил. куб. м стояща маса. 79% от нея или 2 млн. 262 хил. куб. м е възложена за добив от териториалните поделения на държавните предприятия, като този дял е най-висок при Северозападно държавно предприятие – 90%; Югозападно държавно предприятие – 84% и Южноцентрално държавно предприятие – 81%.
Към 10-ти ноември държавните предприятия са добили общо 1 млн. 490 хил. куб. м засегната от съхнене иглолистна дървесина или 66 % от възложените за добив количества. Изпълнението на добива е най-добро в Югозападно държавно предприятие– 60% и в Северозападно държавно предприятие– на 57%.
В абсолютни стойности най-голям обем усвоена пострадала иглолистна дървесина отчита Южноцентрално държавно предприятие – 725 хил. куб. м и Югозападно държавно предприятие – 519 хил. куб. м, като само тези две предприятия са добили 83% от общото количество усвоена дървесина към 10 ноември 2017 г.

Възложеният през последните 3 седмици добив се е увеличил със 117 хил. куб. м, като добитата повредена дървесина за същия период е 195 хиляди куб. м. Тези данни сочат, че усвоената дървесина надвишава новоинвентаризираните повреди близо шест пъти и при запазване на тази тенденция и добри климатични и други условия за дърводобив има реална възможност оставащите за добив количества да бъдат усвоени до края на пролетта през 2018 г. по прогнозни данни, представени на заседанието.

Това, че държавата макар и със закъснение от две години, сега е впрегнала всичките си сили и ресурси за справяне с проблема е добре, заяви от своя страна Дора Янкова, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то народно събрание, която също присъства на заседанието. Тя изрази притеснения относно възможността до пролетта следващата година да се реши проблемът, но подчерта, че са необходими съвместни усилия на горската колегия, местната власт и привличане на населението по места.
Сподели в: