Върни се горе

Ветеринарни доктори от Българска агенция по безопасност на храните и Тракийския университет обследват повишена смъртност на едри преживни животни в животновъдни обекти в област Ямбол. Първите констатации за причинителя се очаква да бъдат известни следващата седмица.

 

Проверени са животновъдни обекти в град Болярово и селата Странджа, Воден, Горска поляна, Стефан Караджово, Ружица. Във всички проверени обекти симптомите са идентични, като в част от обектите смъртността е спряла.

 

Напомняме, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност собствениците на селскостопански животни незабавно писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ съответната територия.


Сподели в: