Върни се горе

Екипът на МЗХ проведе предварително обсъждане с браншовите организации на промени в Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните по време на онлайн среща. 
Стартиралият процес по изменение на нормативната уредба е с оглед на неофициалното одобрение от страна на Европейската комисия на предложените промени в компенсаторните интервенции в рамките на първо изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. 
Предварителната фаза цели да запознае заинтересованите страни, както и да се вземе предвид тяхното мнение и позиции преди стартиране на обществено обсъждане. 
На 1 април 2024 г. бе проведена и предварителна среща с браншовите организации за обсъждане на промени в Наредба № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „биологично растениевъдство“ и „биологично пчеларство“, включени в СПРЗСР 2023 - 2027 г.

Сподели в: