Върни се горе

Днес Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ (SA.112832 (2024/N)), разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Мярката е с максимален прогнозен бюджет до 120 млн. лева и е насочена към земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – производители на зърнени и маслодайни култури (пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед).

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства за покриване на част от загубите на земеделските стопани. Подкрепата е необходима, за да се смекчат негативните ефекти на руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, и да се осигури непрекъснатостта на икономическата дейност.

Максималният интензитет е до 280 000 евро на едно предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти и се прилага за целия период на действие на Временната рамка (март 2022-юни 2024), като се взема предвид размерът на всички получени помощи от земеделския стопанин съгласно нея.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ вече взе решение за откриване на прием на заявления по схемата от 20 март до 9 април 2024 г.

Указанията са публикувани на сайта на прилагащия орган – ДФ „Земеделие“.

Сподели в: