Върни се горе

Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев и вицепрезидентът на Федералния институт за оценка на риска проф. Райнер Витковски подписаха споразумение за безвъзмездно предоставяне на лабораторно оборудване от германска страна. Споразумението е продължение на подписаното сътрудничество в областта на безопасността на храните между Федералния институт за оценка на риска и Министерство на земеделието и храните.

„С подписване на споразумението ние задълбочаваме анализа и качеството на храната, която предлагаме на българския пазар“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на подписването, което се състоя в рамките на Международно изложение за земеделие, храни и градинарство „Зелена седмица“ в град Берлин, Германия. По думите му, основната цел е с взаимни усилия да бъде подобрен анализът, изследването и качеството на храната, която се предлага на българския пазар. „Безопасността и качеството на храните са от изключително значение, както на регионално, така и на глобално ниво. В тази връзка ние приветстваме сътрудничеството между двете агенции“, каза още Васил Грудев.

От своя страна проф. Витковски изрази удовлетвореност от доброто сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните и заяви, че е важно да бъдат уеднаквени стандартите за качество на храните не само на европейско, но и на световно ниво. „За нас беше важно да намерим общи теми и възможности за сътрудничество и хармонизиране на начините за контрол и оценка на риска,“ допълни още проф. Витковски.

„Това е апаратура, необходима за контрола на храните, която ще се използва в лабораториите на БАБХ. Така ние ще бъдем подпомогнати там, където имаме нужда от техника,“ каза д-р Дамян Илиев. Предоставеното оборудване включва технически средства за микробиологични изпитвания на храни, диагностика на заболявания по животните и др. Ще бъде предоставено и спомагателно оборудване, необходимо при пробоподготовка за някои химични анализи и серологични изследвания.


Сподели в: