Върни се горе

 

„Българските фермери ще получат близо 250 млн. лева подпомагане до края на годината.” Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на провелия се във Велико Търново Консултативен съвет по животновъдство. Тези средства са национални и европейски пари, като в тях е включена и националната помощ de minimis, която беше изплатена на млечния сектор. „В първата възможна седмица за плащане, която стартира на 16 октомври, ще изплатим максимално разрешения аванс на всяка схема по обвързано плащане, а именно 70 %. Или фермерите ще получат, само през тази седмица, 113 млн. лв. От там насетне през декември ще бъдат платени остатъка от тези 30 % ставка на глава животно, така както регламентът и решението на Комисията за подкрепа в млечния сектор, ни позволява”, обясни още министър Танева.

 

Министър Танева посочи, че през 2014 г. средствата, които са били предназначени за сектор „Животновъдство” са били 164 млн. лв., докато за 2015 г. парите, които ще бъдат разпределени между животновъдите нарастват на 210 млн. лева. Заместник-министър Васил Грудев уточни, че нарастването на средствата се дължи на увеличаването на европейското финансиране, при намаляващи средства от държавния бюджет.

 

Пред членовете на Консултативния съвет заместник-министърът представи и индикативните ставки по отделните схеми за обвързана подкрепа на глава животно – за млечни крави – 253,60 лв., за кравите под селекционен контрол - 257,63 лв.,  за месодайни крави 250,29 лв., за овце-майки и кози-майки – 88,80 лв., за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол над 50 глави в стопанство – 67,87 лв., а за биволи – 499.36 лева. Министър Танева допълни още, че националната преходна помощ за овце-майки и кози-майки (1 055 000 глави) ще бъде изплатена на сто процента през октомври, като там индикативната ставка е 39 лв. на глава животно. Плащанията за говеда и биволи са съответно 192 лв. и 336 лв. на глава животно.

 

По време на Съвета стана ясно още, че Областните дирекции „Земеделие” ще провеждат месечни консултативни съвети. По този начин локалните проблеми могат да се решават на ниво област. Представени бяха и законодателните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и новият Закон за хранителната верига, който в момента се изготвя. „Всички тези промени се правят в една посока, гарантиране на качеството и безопасността на храната, която консумира българинът, както и гарантиране на здравето на хората и животните”, заяви министър Танева.

 

По време на Съвета бяха обсъдени трите варианта за разпределението на финансовия пакет от 6 млн. евро, заради кризата в млечния сектор в Европейския съюз. Министър Танева представи вариантите за разпределение на подкрепата към млечния сектор. „Първият е разпределение на 6-те млн. евро на глава животно. Вторият вариант – на продадено количество мляко или на литър мляко. Третият – бюджетът да бъде теоретично разделен – 50 % за литър мляко, 50 % за глава животно, което безспорно много би усложнило и кандидатстването и плащането. Решението, кой вариант да бъде избран, ще бъде взето след писмена консултация с членовете на Консултативния съвет. „Плащането на пакета ще е възможно от 16 октомври”, допълни министър Танева. Тя уточни, че крайният срок за изплащането на подпомагането, съгласно решението на Европейската комисия, е краят на месец декември.

Сподели в: