Върни се горе

Успешният модел на торене е в ръцете на учените от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров” (ИПАЗР). Това оповести на Втория агросеминар на зърнопроизводителите директорът на института професор Тотка Митова. За да са полезни на фермерите, научните работници разработват съвременната електронно - информационна система за оценка и подобряване плодородието на почвите у нас, основана на лабораторни анализи.

 

Идеята за изработване на електронен атлас  не е нова за учените. Още преди 1989 г. в Института по почвознание "Никола Пушкаров" са изследвали състоянието на обработваемите земи у нас, разположени на около 5 000 000 ha, поясни проф. Митова. Пробите и анализите са правeни с циклична периодичност от 4 г. Учените от Института, с подкрепата на ръководството на ССА и в сътрудничество със земеделските производители имат амбицията да възродят тази дейност.

 

Съвременното развитие на селското стопанство в страната изисква добра организация на производството, каза доц. Венета Кръстева от ИПАЗР.  Добивите от селскостопанска продукция до голяма степен зависят от почвеното плодородие, което вече успешно се контролира. Плодородието на бедните почви може да бъде повишено чрез използване на точно определени торове и химични подобрители. Преди това е нужно да се направи детайлното агроекологично райониране, основано на структурата на почвената покривка, климата, релефа и др.

 

Учените вече са изработили дигитална карта на страната, обясни доц. Кръстева. В нея са обособени 7 агроекологични района. Тази информация ще послужи за основа при създаване на електронния атлас на почвите, който ще работи на принципа на географските информационни системи – GIS.

 

Актуализирането на базата данни ще се извършва в зависимост от интензивността на използване на земите и съобразно нуждите на земеделските производители. Системата ще дава информация за климата и за почвените характеристики. Чрез нея ще могат да се правят и прогнози за добивите. Учените от института се ангажираха да дават индивидуални съвети на всеки фермер, които имат нужда от тях.

Сподели в: