Върни се горе

Започна обществено обсъждане на законопроекта за защита на растенията с браншовите организации. Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров изслуша част от предложенията на асоциациите за изменение и допълнение на някои от текстовете на закона. Той заяви, че според него всички организации от бранша трябва да изразят своите претенции и опасения преди да бъде внесен в Министерски съвет. В момента Законът за защита на растенията е представен за разглеждане на междуведомствена комисия.

 

В обсъждането участие взеха представители на Асоциацията на растителнозащитна индустрия в България, Българската асоциация за растителна защита и Асоциацията на българските агроаптеки.

 

Предстои в началото на следващия месец да бъде проведено още едно обществено обсъждане на закона.


Сподели в: