Върни се горе

Българска агенция по безопасност на храните, като компетентен орган в Република България за контрол на безопасността и качеството на храните и Националният орган по акредитация на Република България - Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ подписаха двустранно споразумение за сътрудничество.

 

Целта е осигуряване на безпристрастност и ефективност на изпитванията на проби за целите на официалния контрол на храни и здравеопазване на животните, гаранция, че лабораториите, които участват в изпитванията на официалните проби, работят в съответствие с международно приетите стандарти, процедури и други нормативни документи.

 

Двете служби поеха ангажимент да обменят периодично информация от взаимен интерес относно обхвата на дейност на акредитираните лаборатории в системата на БАБХ, както и на други на които ще се възлагат изпитвания, свързани с официалния контрол на храни и здравеопазване на животните, също да предоставят своевременна информация за планирани и проведени оценки, мисии и други форми на проверка в лабораториите, извършващи изпитвания по официален контрол на храни и здравеопазване на животните, както и да разменят участия на технически оценители/експерти.

 

Настоящото споразумение е в духа на предприетите от БАБХ мерки за осигуряване на допълнителен контрол върху целия процес на лабораторните проверки.

 


Сподели в: