Върни се горе

Българската агенция по безопасност на храните предоставя актуална информация във връзка с предприетите мерки за борба със заболяването „син език”. Към момента БАБХ е наложила тотална забрана за движение на едри и дребни преживни животни на територията на цялата страна, с изключение на случаите, в които се касае за клане на животни. Ограничено е пашуването в часовия диапазон от 19:00 до 8.00 ч. Предприети са и действия за обработка с инсектициди на животновъдните обекти, торищата и местата за водопой на животните.

Експертите от БАБХ припомнят, че при съмнения от страна на стопаните за наличие на болестта, те трябва да уведомят обслужващият фермата ветеринарен лекар, официален ветеринарен лекар обслужващ Общината или съответната контактна точка от съответната Земеделска служба на територията на общината.

 

Към момента заболяването е констатирано в 203 населени места в 17 области, като са засегнати 280 животновъдни обекта. Смъртността сред животните е около 20%, като към момента са умъртвени, или починали 723 овце.
 
БАБХ информира, че заболяването се предава по трансмисивен път, чрез ухапване от куликоиди (комари) и НЕ е опасно за хората, както и продуктите добити от заразени животни (мляко, месо) не са опасни за човешка консумация. При констатиране на заразата при животни със слабо изразени клинични признаци се предприема лечение с антибиотици и нестероидни противовъзпалителни средства.
Сподели в: